טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל של יציבות ואחריות


מגדל קבוצת הביטוח, הפנסיה והפיננסים המובילה בישראל רואה את עצמה בעלת תפקיד מרכזי בחברה אנושית בריאה ויציבה.
כחברה מובילה במשק הישראלי מזה 80 שנה, תפקידנו לנהל את כספי הלקוחות באחריות ולהעניק ביטחון כלכלי לכ-2 מיליון לקוחות אשר הפקידו בידינו את ההגנה הביטוחית, את החיסכון הפנסיוני ואת ההשקעות לטווח הארוך.

פעילות קבוצת מגדל מבוצעת במסגרת "מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ". המחזיקה בבעלות מלאה או חלקית בחברות שונות באמצעותן פועלת הקבוצה בתחומי חיסכון פנסיוני, ביטוח, השקעות ושירותים פיננסיים. הבעלות על "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ" מתחלקת בין: אליהו חברה לבטוח בע"מ (כ-69.19%) והציבור (כ-30.81%).

מגדל חברה לביטוח בע"מ רשמה לעצמה הישג מכובד וזכתה שוב בציון הגבוה ביותר Aaa לאיתנותה הפיננסית (IFSR) על ידי חברת "מידרוג" המתמחה בדירוג האשראי במשק הישראלי.
הדירוג משקף בין היתר את מעמדה של החברה כמובילה בענף ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח. היעילות התפעולית, תמהיל העסקים המפוזר, עודף הון גבוה ביחס לדרישות הרגולטור ומוניטין החברה בעיני הלקוחות וסוכני הביטוח.

אתר מגדל >>

סוכנותנו שמחה לספק ללקוחותיה את מגוון הפתרונות המתקדמים של קבוצת מגדל. להתאמת פתרון לצרכיך האישיים אתה מוזמן ליצור קשר עם נציגי הסוכנות.