ביטוח בריאות פרטי - לאור הרפורמה שתיכנס לתוקף בתחילת 2016

עולם ביטוחי הבריאות עומד לעבור טלטלה עזה. ההיסטוריה מלמדת שברוב המקרים השינויים שחלו בענף הביטוח לא היטיבו עם המבוטחים. מה הם השינויים הצפויים ומדוע חשוב לרכוש ביטוח בריאות פרטי כבר היום?

מידע נוסף